Artikelen

Chemische recycling

Is chemische recycling de oplossing voor ons plasticafvalprobleem?

Eén van onze grootste milieuproblemen op dit moment is het plasticafval. Voor het milieu zou het beter zijn als wij met zijn allen minder plastic zouden gebruiken en indien we toch plastic gebruiken dit te recyclen. Dit blijkt echter nog niet zo gemakkelijk te zijn. Omdat wij momenteel  gebruik maken van mechanische technieken om het plastic te recyclen is een groot gedeelte van het plastic niet geschikt voor recycling. Hierdoor wordt er op dit moment nog maar 34% van het verzamelde plasticafval verwerkt tot nieuwe plastics.

Chemische recycling

Omdat het plasticafval een groot probleem is wordt er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van nieuwe technieken voor het inzamelen en recyclen van dit plasticafval. De nieuwste techniek op dit gebied, en mogelijk een goede oplossing voor het huidige plasticafvalprobleem, is chemische recycling; een methode waarbij het plasticafval gezuiverd en chemisch gescheiden wordt. Hierdoor blijven er nieuwe en zuivere chemische bouwstenen over waarvan vervolgens nieuwe plastics gemaakt kunnen worden. Met behulp van deze techniek kunnen ook de complexe plastics verwerkt worden.

Gesloten kringloop

Chemische recycling moet ons een stapje dichterbij de gewenste circulaire economie gaan brengen. Het draait bij de chemische recycling om het zo min mogelijk laten weglekken van materialen uit de kringloop. Door al het afval terug te brengen tot moleculair niveau worden ziekteverwekkende bacteriën gedood en blijft alles binnen de kringloop. Zo ver is het echter nog niet. Momenteel wordt er nog veel onderzoek gedaan naar de verschillende vormen van chemische recycling. Wel zal de eerste ‘waste-to-chemistry-installatie’ van Europa in het Botlek-gebied geplaatst worden. Deze installatie vormt plastic en gemengd afval om tot nieuwe grondstoffen voor de industrie en biedt daarmee een duurzaam alternatief voor afvalverbranding.

Deel deze pagina

Neem contact op

Contact