Aktuality

Jednotný evropský standard pro stopy alergenů?

Evropští výrobci potravin a nápojů požádali Evropskou komisi o zavedení standardizovaného systému pro preventivní značení alergenů na etiketách výrobků. Takový systém by měl platit pro celou Evropskou unii. Tento krok je považován za nezbytný, neboť současná upozornění na obalech mohou spotřebitele mást („Jak moc vážně mám toto upozornění brát?“).

Preventivní označování alergenů

Evropská unie má přísná pravidla pro uvádění alergenů na etiketách, ale nikoli pro sdělení typu „může obsahovat stopy X“, „může obsahovat X“ nebo „vyrobeno v závodě, který zpracovává také X“. I přes tu největší snahu zamezit křížové kontaminaci při výrobě mohou výrobci jen zřídka zaručit, že jejich produkty neobsahují žádné stopy alergenů. Pro varování spotřebitelů před možnou křížovou kontaminací jsou podobná sdělení uvedena na obalech mnoha výrobků.

Asociace výrobců potravin a nápojů FoodDrinkEurope požaduje zavedení směrnice obsahující jasné, vědecky podložené informace, které bude možné snadno překládat. „Je nutné, aby se spotřebitelé mohli spolehnout na to, že jsou výrobky testované na nejrůznější rizika a že se o tom dozví díky upozornění přímo na obalech.“

Neexistují žádná kvantitativní kritéria

V EU momentálně neexistují žádná kvantitativní kritéria pro preventivní označování alergenů na potravinách a nápojích. Proto mohou v každém členském státě platit nejrůznější místní normy, které se zakládají na tamních posouzeních rizik. To může podle asociace FoodDrinkEurope vést k tomu, že spotřebitel zvolí nesprávný výrobek, což může způsobit dokonce až ohrožení života.

Sdílet tuto stránku

Contact us

Contact