Aktuality

Věrnost značce mezi mileniály: šance pro marketingové odborníky

Generace mileniálů, narozená v osmdesátých a devadesátých letech minulého století, je stále více v centru pozornosti. Je to největší generační skupina v historii, přesahuje počtem například poválečné baby boomers. Mileniálů je dokonce třikrát více než generace X.

Věrnost ještě nezemřela

Přestože se o této cílové skupině často tvrdí, že „pozornost mileniálů trvá pouhé mikrookamžiky“ nebo „upoutat tuto cílovou skupinu k jedné jediné značce je sisyfovské úsilí“, z různých průzkumů vyplynulo, že většina se jich vždy vrací k nějaké určité firmě. Počet takových vracejících se zákazníků je dokonce větší než mezi generací baby boomers a generací X. Navíc mileniálové aktivněji než oni využívají věrnostní programy. Častěji své body nebo kupony proměňují za výrobky nebo slevy. Pro marketingové odborníky se zde tedy nabízí mnoho možností, jak tuto generaci k nějaké značce připoutat.

Opakované nákupy

Z jednoho průzkumu, který publikoval Facebook, vyplývá, že více než tři čtvrtiny mileniálů nakupují opakovaně u jediné firmy. Podrobnější analýza těchto čísel vedla k rozdělení na dvě skupiny: „Věrní své značce (Brand Loyalists)“ (37 %) a „Vracející se zákazníci (Repeat Purchasers)“ (40 %), přičemž první skupina je věrná jedné firmě nebo značce a opakovaně nakupuje u ní. Respondenti z druhé skupiny se nepovažují za věrné nějaké značce, ale přesto opakovaně nakupovali u jedné a té samé firmy.

Pro skupinu „Vracejících se zákazníků“ jsou důležitými důvody pro opakované nakupování cena a pohodlí při nákupu. Skupina „Věrných své značce“ se oproti tomu mnohem více řídí pocitovými záležitostmi, jako jsou důvěryhodnost značky a zákaznický servis. Cena a pohodlí při nákupu znamenají pro tuto skupinu minimální standardy, které musí splňovat každá značka.

Vrtkavá přízeň

Důvodem pro vyzkoušení nové značky nebo výrobku je kromě ceny nebo pověsti značky také doporučení přátel. Důležitou roli v tom hrají prožitek, schopnost upoutat i odměny. Pokud však mileniály něco zklame (odměny nestojí za to, sbírání bodů postupuje pomalu či jiná negativní zkušenost), snadno přejdou k jiné značce. Rozhodující slovo u toho pak má interakce, především pomocí mobilních kanálů, a pověst značky.

Sdílet tuto stránku

Contact us

Contact